Czysta przyjemność wędrowania wzdłuż rzeki Nysy ma wiele obliczy

Wędrówki piesze, bieganie, nordic walken, workout

Fajnie się poruszać w krainie PRZYGODY Z NYSĄ! W ciągu ostatnich 12 lat w znacznym stopniu rozbudowano lub zmodernizowano infrastrukturę związaną z turystyką pieszą. Trasy turystyki pieszej wzdłuż rzeki Nysy dorównały w międzyczasie poziomem i infrastrukturą do znanych ponadregionalnych tras pieszych, takich przykładowo Oberlausitzer Bergweg.

Co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat? W okresie pomiędzy 2010 i 2013 r. w samej gminie Zgorzelec wybudowano trasy do turystyki pieszej o charakterze wypoczynkowym i edukacyjnym, naprawiono odcinki leśne, zrewitalizowano istniejącą trasę turystyki pieszej, uzupełniając ją o konieczne oznakowania. Następnie wytyczono i oznakowano nowy szlak turystyczny oraz odgraniczono i oznakowano trasy umożliwiające uprawianie Nordic Walking.

Trasy po obydwu stronach rzeki otoczone są niezwykłą przyrodą, oferują atrakcje kulturowe i możliwość wypoczynku, a miłośnikom sportu wymagające odcinki z możliwościami prowadzenia treningów na świeżym powietrzu.

Linki, z których można skorzystać:

Jeszcze więcej propozycji turystycznych