Niemiecko-polskie Eldorado na wolnej przestrzeniRozwija się również cały region

Rzeka, natura i bezgraniczne aktywności na świeżym powietrzu

Pod administracyjno-technicznie brzmiącym tytułem „turystyczne zagospodarowanie niemiecko-polskiego regionu przygranicznego” ukryty jest ważny program inwestycyjny, który w ciągu ostatnich 12 lat stał się siłą napędową, pozwalającą na podwyższenie jakości życia po obydwu stronach Nysy Łużyckiej. Gmina i powiat Zgorzelec, gmina i powiat Żary, gmina Łęknica, miasto Zgorzelec i gmina Pieńsk oraz nadleśnictwo Lipinki po polskiej stronie połączyły swoje siły we wspólnych działaniach z powiatem Görlitz, gminą Krauschwitz, gminą Bad Muskau, muzeum Senckenberg „Museum für Naturkunde” (Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga) oraz Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur (Zbiory Görlitz obejmujące zbiory historyczne i kulturowe) i Kulturinsel Einsiedel e.V. po stronie niemieckiej. Dla mieszkańców terenów przygranicznych oraz dla turystów powstały na obszarze setek kilometrów nowe trasy turystyki pieszej, trasy rowerowe i szlaki turystyki konnej, infrastruktura turystyczna została w widoczny sposób rozbudowana oraz w istotny sposób zwiększono możliwości wykorzystania Nysy Łużyckiej jako drogi wodnej.

W infrastrukturę turystyczną zainwestowano w ramach projektu PRZYGODA Z NYSĄ 300 000 Euro ze strony niemieckiej i 1,3 miliona Euro ze strony polskiej. Wsparcie przez Unię Europejską w wysokości 85% umożliwiło zrealizowanie tego regionalnego programu rozbudowy. Podstawową ideą tego projektu jest poprawa wizerunku obszaru przygranicznego i jakości istniejącej bazy turystycznej z uwzględnieniem turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, dzięki czemu zwiększana jest wartość obszarów objętych projektem, z którego ofert wypoczynkowych mogą korzystać zarówno mieszkańcy jak również przyjezdni.

Projekt oparty jest na współpracy wykraczającej poza granice państw i dzięki podjęciu konkretnych środków przyczynia się do poznania krajobrazu, tradycji, zwyczajów i kultury sąsiadów oraz do pogłębienia wzajemnych, sąsiedzkich kontaktów.

Wrażenia
Mały przegląd dotyczący projektu

Etap I: 2010 - 2013
Ogólny projekt: 878.028,34 Euro
 • Powiat Żarski: 277.044,13 Euro
 • Powiat Görlitz: 45.223,00 Euro
 • Gmina Zgorzelec: 555.761,21 Euro
Etap II: 2012 - 2013
Ogólny projekt: 722.510,96 Euro
 • Powiat Görlitz: 190.994,55 Euro
 • Powiat Żarski: 114.334,38 Euro
 • Gmina Zgorzelec: 251.244,53 Euro
 • Gmina Pieńsk: 14.987,50 Euro
 • Kulturinsel Einsiedel e.V.: 114.950,00 Euro
 • Miasto Zgorzelec: 36.000,00 Euro
Etap III: 2013 - 2014
Ogólny projekt: 2.419.128,48 Euro
 • Powiat Żarski: 960.454,44 Euro
 • Miasto Bad Muskau: 767.625,15 Euro
 • Gmina Zgorzelec: 691.048,89 Euro
Etap IV: 2014 - 2018
Ogólny projekt: 2.590.820,76 Euro
 • Gmina Zgorzelec: 583.665,96 Euro
 • Powiat Görlitz: 12.095,60 Euro
 • Gmina Krauschwitz: 456.375,91 Euro
 • Kulturinsel Einsiedel e.V.: 84.364,98 Euro
 • Powiat Żarski: 484.190,00 Euro
 • Gmina Łęknica: 472.627,48 Euro
 • Miasto Zgorzelec: 16.724,41 Euro
 • Gmina Pieńsk: 327.334,99 Euro
 • Nadleśnictwo Lipinki: 153.441,43 Euro
Etap V (dofinansowanie z EFRR): bis 2022
Ogólny projekt: 3.681.487,60 Euro
 • Gmina Zgorzelec: 1.086.544,21 Euro
 • Powiat Görlitz: 45.131,90 Euro
 • Powiat Żary: 326.879,15 Euro
 • Gmina Pieńsk: 264.841,37 Euro
 • Miasto Zgorzelec: 981.445,78 Euro
 • Nadleśnictwo Lipinki: 227.810,50 Euro
 • Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung: 515.674,27 Euro
 • Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur: 205.092,53 Euro
 • Gmina Żary: 62.239,60 Euro